Szafarz nadzwyczajny Komunii Świętej – osoba wyznaczona do udzielania Komunii Świętej, gdy zabraknie odpowiedniej liczby szafarzy zwyczajnych.

W naszej parafii tę posługę pełni obecnie 6 parafian, z czego ostatnich 3 zostało pobłogosławionych w marcu 2019 r. na uroczystej Mszy Św. w Archikatedrze św. Stanisława Kostki w Łodzi.