Szafarz nadzwyczajny Komunii Świętej – osoba wyznaczona do udzielania Komunii Świętej, gdy zabraknie odpowiedniej liczby szafarzy zwyczajnych.

W naszej parafii tę posługę pełni obecnie 6 parafian, z czego ostatnich 3 zostało pobłogosławionych w marcu 2019 r. na uroczystej Mszy Św. w Archikatedrze św. Stanisława Kostki w Łodzi. 

Szafarze roznoszą Komunię świętą do chorych, którzy zgłoszą taką potrzebę a także w każdą niedzielę wspierają przy rozdawaniu Komunii, wiernym naszej parafii.