Chrześcijanie powinni dobrze znać Księgę, która jest podstawą ich życia. Słowo Boże jest czytane w kościele podczas Mszy Św. Niemniej jednak ważne jest, aby osobiście pochylać się nad świętym tekstem i zastanawiać, jak można wprowadzić treść nauczania biblijnego do swojego życia. Stąd w 2013 roku zrodziła się idea powstania kręgu biblijnego w naszej parafii. Założycielem i pierwszym opiekunem kręgu był ks. Marek Mielcarek, obecnie krąg jest przez ks Ciącio. Grupa liczy 20 osób

Schemat spotkania Kręgu:

- Modlitwa do Ducha Świętego o zrozumienie tekstu.
- Czytanie fragmentu Biblii
- Wprowadzenie ogólne do danej księgi.
- wprowadzenie w zagadnienia związane z tekstem. Wyjaśniamy sobie jego znaczenie.
- Postawienie pytań dotyczących realizacji Słowa w życiu.
- Dzielenie się realizacją w ramach małych grup.

Celem spotkań jest nie tylko poznanie Biblii, ale uczynienie z niej Księgi, która jest światłem dla życia.