Chrzest

 Dokumenty potrzebne do spisania aktu chrztu w kancelarii:

 •  "Odpis skrócony Aktu urodzenia" dziecka
 •  Zaświadczenie z parafii zamieszkania chrzestnych(o ile jest to osoba spoza Naszej parafii), że dana osoba może pełnić funkcje  ojca lub matki chrzestnej
 • Dane chrzestnych (imię i nazwisko, wiek, wyznanie, adres zamieszkania)

Czas zgłoszenia i spisanie aktu w kancelarii: dwa tygodnie przed zamierzonym terminem chrztu.

Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

 •  Jest wyznaczony przez rodziców i posiada do tego wymagane kwalifikacje.
 •  Ukończył 16 lat.
 •  Jest katolikiem, bierzmowanym oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji jaką ma pełnić.
 •  Jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej.
 •  Nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.

Terminy chrztu w naszej parafii: każda niedziela miesiąca - na Mszy Św. o godz.12.15. a w okresie wakacyjnym o godz 11.00

Rzeczy potrzebne do chrztu: gromnica i biała szata.

Małżeństwo 

Narzeczeni zgłaszają się w kancelarii parafialnej 3 miesiące przed datą zawarcia sakramentu małżeństwa.

 W kancelarii parafialnym narzeczeni przedkładają:

 • Dowody osobiste
 • Metryki chrztu św. (nie starsze niż 3 miesiące)
 • Świadectwo religii ostatniej klasy ukończonej szkoły
 • Zaświadczenie ukończenia kursu przedmałżeńskiego
 • Wdowiec lub wdowa - kościelną metrykę zgonu współmałżonka
 • Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa z USC

Bezpośrednio przed zawarciem sakramentu małżeństwa narzeczeni składają w zakrystii kartki o odbytej spowiedzi św. przedślubnej. 

Pogrzeb

Do załatwienia pogrzebu w kancelarii cmentarnej należy przedstawić:

 • Kartę zgonu - w celu wpisania do Księgi zmarłych
 • Zaświadczenie o udzieleniu sakramentów świętych
 • Aktualny dokument rezerwacji miejsca (o ile taka rezerwacja istnieje) lub grobu, z określeniem kwatery, rzędu i miejsca.
 • Zgodę na piśmie najbliższej rodziny na pochowanie w grobie krewnych.
 • W kancelarii parafialnej należy ustalić datę i godzinę pogrzebu.

Kontakt z administratorem cmentarza - p. Katarzyna Kmieciak, numer telefonu: 608 326 254.