W parafii funkcjonuje 23 kół różańcowych w tym 9 żeńskich, 2 męskie, plus 12 kół różańcowych modlitwy rodziców za dzieci. Grupy spotykają się raz w miesiącu na spotkaniu formacyjnym z ks. Proboszczem, w niedzielę o godzinie 16.00. Wymiana tajemnic odbywa się w pierwszą niedzielę każdego miesiąca. 

 

 "Modlitwa różańcowa jest modlitwą człowieka za człowieka; jest modlitwą ludzkiej solidarności, modlitwą wspólną odkupionych, która odbija w sobie ducha i intencje pierwszej z odkupionych, Maryi, Matki i obrazu Kościoła; jest modlitwą za wszystkich ludzi świata i historii, żywych i umarłych, powołanych do tworzenia wraz z nami Ciała Chrystusa i do stania się wraz z Nim współdziedzicami chwały Ojca". (Jan Paweł II)