Bardzo prężnie działającą grupą duszpasterską przy parafii Koluszki jest Odnowa w Duchu Świętym „Wieczernik” powstała w 2003 roku, licząca ponad 25 osób. Spotkania dobywają się w każdy czwartek po Mszy świętej o godz. 17.30. i mają formę modlitwy, rozważania Pisma Świętego i dyskusji tematycznych. Członkowie Odnowy w Duchu Świętym spotykają się na comiesięcznej adoracji Najświętszego Sakramentu w pierwszy czwartek. Członkowie grupy prowadzą niedzielę ewangelizacyjną, rozprowadzają książki i inne materiały, odwiedzają chorych, niepełnosprawnych i osoby starsze, służąc im pomocą i modlitwą, w każdą pierwszą sobotę miesiąc modlą się na różańcu w intencji ojczyzny, 28 września biorą udział w akcji „Iskra” modląc się  Koronką do Bożego Miłosierdzia na skrzyżowaniach ulic naszej parafii. Na przełomie jesieni 2014 roku zostało zorganizowane 9-tygodniowe Seminarium Odnowy w Duchu Świętym, w którym wzięło udział ponad 50 osób. Co roku przed Świętami Bożego Narodzenia członkowie Odnowy przygotowują i rozprowadzają paczki dla najuboższych rodzin naszej parafii z darów składanych w kościele przez parafian.

Opiekę duchową nad wspólnotą sprawuje Ks Świtalski natomiast liderem grupy jest Pan Jacek Arndt tel 889511764