Przy parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Koluszkach działa grupa Członków Adoracji Nocnej w Rodzinie, która liczy 20 osób. Prowadzą oni czuwania nocne od godz. 21.00 do 5.00 rano polecając w swoich modlitwach Ojca Świętego , Kościół, chorych i cierpiących a szczególnie za konających.

Dzieło Adoracji Nocnej w Rodzinie założył w 1927 roku o. Mateo Crawley-Boerey (1875-1960) ze Zgromadzenia OO. Najświętszych Serc, w następstwie osobistych, głębokich duchowych przeżyć. O. Mateo po ośmiu latach gorliwej pracy kapłańskiej ciężko zachorował. Pielgrzymując po Francji w 1907 r. nawiedził Kościół SS. Wizytek w Paray le Monial - miejsce objawień Najświętszego Serca Jezusa św. Małgorzacie Marii, zakonnicy tego klasztoru. Podczas adoracji Najświętszego Sakramentu w kaplicy Objawień doznał cudownego uzdrowienia. Wtedy też zrodziła się myśl o nowym apostolacie - Intronizacji Najświętszego Serca Jezusa w rodzinach, aby "do Serca Bożego na nowo sprowadzić cały świat, dom po domu" - pisał we wspomnieniach o. Mateo.

Na potężnym pniu Intronizacji wyrosło dzieło Adoracji Nocnej w Rodzinie. Papież Pius XI na prywatnej audiencji powiedział do o. Mateo: "Potrzeba pokuty jest bardzo wielka i nagląca; świat staje się pogański (...) Błogosławię całym sercem adorujących i apostołów.