06.01.2020 po raz kolejny przez nasze miasto przejdzie Orszak Trzech Króli, poniżej organizatorzy zachęcają nas do udziału w dwóch konkursach powiązanych z tym wydarzeniem:

Organizatorzy serdecznie zapraszają dzieci i młodzież z przedszkoli, szkół jak i osoby prywatne oraz całe rodziny do wzięcia udziału w konkursie na najciekawsze przebranie kolędnika.

Przebrania zostaną ocenione przez Jury złożone z przedstawicieli organizatorów Orszak Trzech Króli oraz osób zaproszonych do komisji po zakończeniu przejścia orszaku. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest uczestnictwo w Orszaku Trzech Króli a następnie zgłoszenie się do Jury po zakończeniu przemarszu.

Przebrania będą oceniane pod kątem staranności wykonania, estetyki, oryginalności oraz zgodności z tradycją bożonarodzeniową. Dla najlepszych przebrań zostaną rozdane po 3 nagrody w kategorii dla osób:

· niepełnoletnich w wieku przedszkolnym,

· niepełnoletnich w wieku szkolnym

· pełnoletnich

 

KONKURS NA NAJŁADNIEJSZĄ GWIAZDĘ BETLEJEMSKĄ

Organizatorzy serdecznie zapraszają dzieci i młodzież z przedszkoli, szkół jak i osoby prywatne oraz całe rodziny do wzięcia udziału w konkursie na najładniejszą gwiazdę betlejemską.Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest uczestnictwo wraz z własnoręcznie wykonaną gwiazdą betlejemską Orszaku Trzech Króli a następnie zgłoszenie się do Jury po zakończeniu przemarszu.

Gwiazda winna mieć minimum 30 cm średnicy i być zmieszczona na drążku/kiju/tyczce, tak aby całkowita wysokość wynosiła minimum 130 cm. Prace będą oceniane pod kątem staranności wykonania, estetyki, oryginalności oraz zgodności z zgodności z tradycją bożonarodzeniową.

Nagrody zostaną rozdane w następujących kategoriach:

· dzieci w wieku przedszkolnym,

· dzieci w wieku szkolnym klasy 1-3,

· dzieci i młodzież w wieku szkolnym klasy 4-8,

· młodzież szkolna uczestnicząca do klas ponadpodstawowych,

· dzieci i młodzież niepełnosprawna,

· osoby pełnoletnie