Dni Kultury Chrześcijańskiej są corocznym wydarzeniem organizowanym przez Gminę Koluszki. Celem ww. wydarzenia jest promowanie wartości chrześcijańskich oraz ukazywanie chrześcijańskich korzeni naszej kultury i tradycji.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Koluszki i okolicznych Gmin do uczestnictwa w muzycznej opowieści o najważniejszych wydarzeniach naszego Narodu przedstawionych w spektaklu polskiego teatru historii " CHRZEST 966 ŹRÓDŁO"

20 listopada 2016
18.00 - Koncert słowno-muzyczny pt.: "Chrzest 966, ŹRÓDŁO, - Kościół pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Koluszkach

http://www.polskiteatrhistorii.pl/start/na-afiszu/chrzest-966-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82o/