1. W roku 2020 w naszej parafii:

* zawarto 11 małżeństw

* ochrzczono 30 dzieci

* pochowano 84 mieszkańców naszej parafii

* Komunię Św wydano 33 tyś razy

2. W 2020 roku zakończono termomodernizację domu parafialnego, wśród dalszych prac, jako kolejne wymienia się : wymainę instalacji elektrycznej, przystosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych a także zrobienie schodów przeciwpożarowych. W dalszej części prac, prace typowe wykończeniowe aby na końcu w budynku powstały m in biblioteka parafialna, salka audiowizualna czy sala prób dla scholi.

3. Nasza strona internetowa istnieje już 5 lat, z tej okazji pragniemy poinformować, że do tej pory naszą witrynę wyświetlono ponad 370 tyś razy, w samym 2020 roku mieliśmy ponad 7 tyś unikatowych użytkowników, 62 tys wyświetleń a ogłoszenia duszpasterskie sumarycznie wyświetlono ponad 18 tyś razy, bardzo dziękujemy, to nadaje naszej działalności jeszcze większy sens ! :)