Kuria Metropolitalna Łódzka z polecenia Arcybiskupa Metropolity Łódzkiego – w związku obecnie obowiązującymi w Polsce zasadami bezpieczeństwa nałożonymi na społeczeństwo w trosce o nasze

zdrowie – uprzejmie informuje, że:

 

 

1. dyspensa od obowiązku uczestnictwa we Mszy świętej w niedzielę i święta udzielona przez Arcybiskupa Metropolitę Łódzkiego do dnia 31 maja br. włącznie, nie zostaje przedłużona;

 

2. procesje Bożego Ciała mogą być organizowane w tradycyjnej formie, przy jednoczesnym zachowaniu zaleceń sanitarnych to znaczy: maksymalnie 150 uczestników i dwumetrowe odległości między nimi;

 

3. podczas wszystkich celebracji liturgicznych należy nadal zachowywać zalecenia dotyczące:

zachowania dwumetrowej odległości między wiernymi,

noszenia maseczek ochronnych,

zasad przyjmowania Komunii świętej wydanych Kurię Metropolitalną Łódzką w Zarządzeniach z dnia 14 i 24 marca br.

 

 

 

Biskup Ireneusz Pękalski

Wikariusz Generalny

 

Łódź, dnia 29 maja 2020 roku

KO-1.5.2.-272/2020

 

Jak wynika z tego komunikatu, w naszej archidiecezji ksiądz arcybiskup nie dopuszcza wyjątków, o których mówił  w telewizji przewodniczący konferencji episkopatu, arcybiskup poznański.