12.03.2020 17.00  -  OD UCZESTNIKÓW POGRZEBU

19.03.2020 17.00  -  OD MIESZKAŃCÓW  PRZANOWIC

29.03.2020  9.30  -  OD SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1

31.03.2020  9.00  -  OD STANISŁAWY I HENRYKA PIOTROWSKICH Z RODZINĄ

 

17. 15.04.2020 17.00  -  OD KÓŁ RÓŻAŃCOWYCH

04.2020 17.30  -  OD ODNOWY W DUCHU ŚWIĘTYM

29.04.2020 17.30  -  OD KOŁA BIBLIJNEGO

 

15.05.2020  8.00  -  OD WSPÓLNOTY MARGARETEK

 

01 – 30 2021 MSZA GREG. OD WSZYSTKICH WSPÓLNOT PARAFIAL.

 

18.02.2021 17.30  -  OD MIESZKAŃCÓW UL. NATOLIŃSKIEJ

19.02.2021 16.30  -  OD CHÓRU PARAFIALNEGO

 

07.03.2021 17.00  -  W 1 ROCZNICĘ ŚMIERCI

24.03.2021 11.30  -  OD KOŁA MODLITEWNEGO ZA DUSZE W CZYŚĆCU  CIERPIĄCE

 

01.04.2021 18.00  -  OD ALINY I STANISŁAWA Z RODZINĄ

03.04.2021 21.00  -  OD PRACOW. ZAKŁ. KRAWIECKIEGO „AJSO”

06.04.2021 17.30  -  OD NADZWYCZ. SZAFARZY KOMUNII ŚWIĘTEJ

08.04.2021 17.00  -  OD MIESZKAŃCÓW UL. KOPERNIKA

10.04.2021  8.00  -  OD KS. DARIUSZA WYRODY Z RODZICAMI

12.04.2021 17.00  -  OD DUSZPASTERSTWA KOLEJARZY

14.04.2021 17.00  -  OD MARIUSZA, DOROTY, MONIKI I KATARZYNY

16.04.2021 17.30  -  OD RODZINY LUBANIAKÓW

18.04.2021 17.00  -  OD SIOSTRY ANNY Z RODZNĄ

25.04.2021  9.90   -  OD KATOLICK. STOWARZYSZENIA MŁODZIEŻY

 

02.05.2021 11.00  -  OD TEODORY I EWY