1. Zapowiedzi.

2. Jutro, 26 sierpnia uroczystość NMP Częstochowskiej. Msze Święte w tym dniu o godz. 8.00 i 17.00.

3. Kancelaria parafialna czynna jest od poniedziałku do piątku o godz. 18.15. Z sakramentu pokuty można skorzystać w tygodniu (od poniedziałku do piątku) przed Mszą o godz. 17.00.

4. Zachęcamy jak zawsze do kupna i lektury tygodnika „Niedziela”.

5. Ks. proboszcz przypomina o tacy gospodarczej w przyszłą niedzielę.

 

 

 

 

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

· 27 VIII – św. Monika, matka św. Augustyna, jej łzy, a nade wszystko gorliwa i wytrwała modlitwa oraz święte życie doprowadziły do nawrócenia męża i syna.

· 28 VIII – św. Augustyn, Doktor i Ojciec Kościoła, początkowo prowadził rozpustne życie, ale nawrócił się pod wpływem wytrwałej modlitwy swej matki, św. Moniki;

· 29 VIII – św. Jan Chrzciciel; ten, który wskazał Mesjasza, Baranka Bożego i który poprzedził Go również w męczeństwie;

· 1 IX – bł. Bronisława, gorliwa norbertanka spokrewniona ze św. Jackiem i bł. Czesławem;