1. Od pustego grobu, Drogim Parafianom i Gościom, pragniemy przekazać najserdeczniejsze życzenia, aby zmartwychwstały Pan i Zbawiciel opromieniał swoją łaską i błogosławieństwem każdą chwilę życia i by udzielał zdrowia i wszelkich potrzebnych darów.

2. Pragniemy podziękować wszystkim za przygotowanie naszego parafialnego kościoła do przeżywania tych najważniejszych świąt: Ks. Piotrowi oraz Tomaszowi Szkopińskiemu,  Marianowi Łęgockiemu, Antoniemu Frączkowskiemu, Marcie Lewandowskiej, Piotrowi Antkowiczowi i Piotrowi Drabikowi  za przygotowanie dekoracji Grobu Pańskiego i Ciemnicy; Marii Tomczak za ułożenie kwiatów, Państwu Michalskim za ofiarowany materiał dekoracyjny, Kamilowi Piekusiowi za wypożyczenie oświetlenia, ks. Jarosławowi z Piotrkowa Tryb. za pomalowanie elementów dekoracji; jeszcze raz wszystkim za ofiary na kwiaty [w ostatnim tygodniu mieszkańcom ulic: Natolińskiej – 520, Dąbrowskiego – 50, Zagajnikowej - 415], ministrantom za przeprowadzenie liturgii Triduum Paschalnego; paniom, które zawsze to czynią, za posprzątanie świątyni; za adorację przy Grobie Pańskim kolejarzom, Papieskiej Służbie Porządkowej, harcerzom, kołom różańcowym, Odnowie w Duchu Świętym i kręgowi biblijnemu; wszystkim parafianom za czynny i żywy udział w liturgiach minionych dni. [ Za udział w procesji asyście parafialnej, chórowi, kołom różańcowym i służbie liturgicznej.]  Niech Wam wszystkim dobry Bóg wynagrodzi obfitością swojej łaski.

3.  Dziś i jutro Msze wg porządku niedzielnego. Nowenna do Bożego Miłosierdzia o 16.30.                                                                                                                                                     4. Jutro Poniedziałek w oktawie Wielkanocy, który w naszej Ojczyźnie przeżywamy jako dzień uroczysty. Po Mszach Świętych zbiórka ofiar do puszki na Katolicki Uniwersytet Lubelski i na Instytut Teologiczny w Łodzi.

5.  Zachęcamy jak zawsze do kupna i lektury czasopism katolickich, świątecznych numerów tygodników „Niedziela” i „ Idziemy”.