W 2018 roku kontynuowano prace przybliżające do odbioru technicznego budynku kościoła a także termomodernizacją plebanii:

16 tyś 195 -  to wydatki związane z projektem przebudowy plebanii a zarazem otrzymaniem dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego

2 tyś 700 - to koszt ostatniej kraty w kruchcie kościoła, podwyższenie barierek, aby spełniały warunki prawa budowlanego

51 tyś 500 - remont kościoła

2 tyś 800 - montaż wentylacji

16 tyś 500 - ocieplenie stropu kościoła

W 2019 roku również skupimy się nad pracami prowadzącymi do odbioru technicznego budynku:

1. oświetlenie awaryjne kościoła

2. hydranty wewnątrz kościoła

3 droga pożarowa przy kościele

W 2019 roku rozpoczniemy także I etap termomodernizacji budynku parafialnego

1. ocieplenie i przebudowa dachu

2. likwidacja "wieżyczki"

3. wymiana okien i drzwi wejściowych

4. ocieplenie ścian

Suma wkładu własnego dot. termomodernizacji to ok 220 tyś zł a dofinansowanie z UM to ok 700 tyś zł