Prace zlecone przez nadzór budowlany w Łodzi:

- zabezpieczenie posadzek preparatem antypoślizgowym

- oświetlenie awaryjne w Kościele

- instalacja hydrantowa

- wentylacja Kościoła

Poza tym:

- remont dachu Kościoła

- odwodnienie Kościoła